مجتمع فنی تهران

اصطلاحات الکترونیکی

 

اصطلاحات کاربردی در کلاسهای انگلیسی

در بسیاری از کلاسهای آموزش زبان، به ویژه در سطوح پایین، دیده می شود که زبان آموزان تمایل به استفاده از زبان مادری دارند. اگرچه عدم استفاده از زبان مادری توسط مدرسان بارها گوشزد می شود، شاید به دلایلی از جمله نداشتن اعتماد به نفس کافی، نداشتن فهرستی از جملات کلیدی که در مواقع نیاز از آنها استفاده نمایند، مناسب نبودن تکنیکهای مدیریت کلاس مدرسان و عادات غلط و نادرست یادگیری زبان دوم هنوز فارسی صحبت کردن در بسیاری از کلاسهای زبان مشاهده می شود. به همین دلیل فهرستی از جملات کلیدی مورد نیاز زبان آموزان در کلاسهای سطوح پایین تهیه گردیده است. امیدوارم با یادگیری و سعی در بکارگیری این جملات، بتوان تا حد قابل توجهی به کیفیت کلاسهای زبان انگلیسی افزود.

معادل فارسی جمله انگلیسی ردیف

معادل کلمه ……به انگلیسی چه می شود؟

What is the word for ……in English?

۱
چگونه می توانم……را به انگلیسی بگویم؟

How can I say ……in English?

۲
این کلمه چگونه تلفظ می شود؟

How is this word pronounced?

۳
آن کلمه چگونه نوشته می شود؟

How is that word spelled?

۴
حالا باید چه کاری انجام دهم؟

What should I do now?

۵
می توانم شروع به خواندن کنم؟

Can I start reading?

۶
می توانم فارسی صحبت کنم؟

Can I speak in Persian?

۷
می توانم بعد از کلاس با شما صحبت کنم؟

Can I talk to you after the class?

۸
می توانم یک سوال بپرسم؟

Can I ask a question?

۹
می شود لطفا آنرا تکرار کنید؟

Can you please repeat that?

۱۰
می شود لطفا آنرا تکرار کنید؟

Can you please say that again?

۱۱
می شود لطفا دوباره آنرا تلفظ کنید؟

Can you please pronounce it again?

۱۲
می شود لطفا مجددا آن کلمه راهجی کنید؟

Can you please spell the word again?

۱۳
معنی آن کلمه مجددا چیست؟

What is the meaning of the word again?

۱۴
درست گفتم؟ / درست نوشتم؟

Am I right?

۱۵
ببخشید، می شود کلاس را  یک دقیقه ترک کنم؟

Sorry, can I leave the class for a minute?

۱۶
بگویم یا بنویسم؟

Should I say it or write it?

۱۷
چه تعداد لغتی باید بنویسم؟

How many words should I write?

۱۸
چه تعداد جمله باید باشد؟

How many sentences should this be?

۱۹
این جمله رسمی است؟

Is this sentence formal?

۲۰
این اصطلاح غیر رسمی است؟

Is this idiom informal?

۲۱
نمی دانم چه بگویم.

I don’t know what to say.

۲۲
نمی دانم چگونه آن را بگویم.

I don’t know how to say it.

۲۳
می شود به من کمک کنید تا شروع کنم؟

Can you help me to start?

۲۴
می شود من را راهنمایی کنید ؟

Can you give me some hints?

۲۵
چطور می توانم ……..را به انگلیسی بگویم؟

How can I say …….in English?

 

۲۶
برای این تمرین چقدر زمان داریم؟

How much time do we have for this exercise?

۲۷
چه ساعتی کلاس تمام میشود؟

What time does the class finish?

۲۸
ممکنه بیرون برم؟

May I go out?

۲۹
ممکن بیام تو؟

May I come in?

۳۰

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران