مجتمع فنی تهران

انتقادات و پیشنهادات

فرم رسیدگی به شکایات،پیشنهادات،انتقادات

 

از نگاه مجتمع فنی تهران دریافت و رسیدگی به پیشنهادات ، انتقادات و یا شکایات مشتریان گرامی بسیار با اهمیت تلقی گردیده و حقوق مسلم شما محسوب می گردد، لذا جنابعالی می توانید به یکی از دو روش زیربا ما ارتباط بر قرار فرمائید : ۱-  تکمیل و ارسال فرم الکترونیکی . ۲ – بر قراری تماس تلفنی با شماره تلفن : ۷۶۵۰۸۵۷۰

باتشکر

 


 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران