مجتمع فنی تهران

تقویم آموزشی

گروه عنوان درس مدت(ساعت) ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع شهریه(ریال) ثبت نام
دپارتمان ICT ICDL level ( I ) ۶۸ زوج ۱۷:۰۰ – ۱۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۳,۰۰۰,۰۰۰
ICDL level ( II ) ۶۳ فرد ۱۷:۰۰ -۲۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۲٫۸۰۰,۰۰۰
 ویندوز ۱۰  ۲۴  یکشنبه و سه شنبه  ۱۷:۰۰-۱۹:۳۰  ۱۳۹۷/۰۱/۱۴  ۱,۲۰۰,۰۰۰
 Access 2016  ۲۴ روزهای زوج  ۱۷:۰۰-۱۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
Excel2016  ۲۴ روزهای زوج   ۱۷:۰۰-۱۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ۱,۲۰۰,۰۰۰
 Power Point2016  ۱۴ روزهای زوج    ۱۷:۰۰-۱۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱  ۹۰۰,۰۰۰
نوجوان  (۱۲-۱۵-ساله)-ICDL ۵۰ یکشنبه و سه شنبه ۱۵:۰۰ – ۱۷:۰۰  ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
Word 2016 ۲۴ یکشنبه و سه شنبه ۱۷:۰۰-۲۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱,۲۰۰,۰۰۰
طراحی صفحات وب۱ ۵۴ یک شنبه وسه شنبه  ۱۷:۰۰-۲۰:۰۰  ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۶,۶۵۰,۰۰۰
Network +( I ) ۳۰ پنجشنبه ها ۱۴:۳۰-۱۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ۳,۰۰۰,۰۰۰
C ++ (Core) ۶۰ فرد ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰  ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ۴,۵۰۰,۰۰۰
دپارتمان مهندسی وتخصصی اتوکد  دوبعدی ۶۰ جمعه ها ۱۲:۳۰-۱۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹  ۵,۵۰۰,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی ۶۰ پنج شنبه ها ۱۴:۰۰ – ۱۸:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴   ۵,۰۰۰,۰۰۰
(Photoshop&corel) ۱۲۰ پنج شنبه ها ۰۸:۰۰-۱۴:۰۰  ۱۳۹۷/۰۴/۲۸   ۸٫۴۰۰٫۰۰۰
۳D max ۱۰۰ جمعه ها ۹:۰۰ – ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ۷,۰۰۰,۰۰۰
آموزش V-Ray ۳۰ پنج شنبه ها ۸:۰۰ – ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۳   ۵,۰۰۰,۰۰۰
Ms Project ۶۰ جمعه ها ۸:۰۰ – ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۴   ۶,۲۰۰,۰۰۰
SPSS I ۳۹ زوج ۱۷:۰۰ – ۲۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱  ۳,۵۰۰,۰۰۰
MATLAB مقدماتی ۳۰ فرد ۱۴:۰۰- ۲۰:۰۰  ۵,۵۰۰,۰۰۰
CATIA I ۶۷ جمعه ها ۰۹:۰۰-۱۴:۰۰   ۶,۷۰۰,۰۰۰
Solid works I ۶۴ جمعه ها ۱۴:۰۰-۱۸:۰۰  ۱۳۹۷/۰۲/۰۷   ۵,۰۰۰,۰۰۰
Etabs & Safe I ۹۰ یکشنبه و سه شنبه ۱۷:۰۰ – ۲۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶   ۹,۵۰۰,۰۰۰
آموزش مقدماتی  نرم افزار Arc GIS ۳۰ فرد ۱۴:۰۰ – ۱۷:۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰
حسابداری حسابداری مالی یک  ۵۰ جمعه ها  ۹:۰۰ -۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ۴,۵۰۰,۰۰۰
حسابداری مالی دو ۵۰ پنجشنبه ها ۱۴:۰۰-۱۸:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ۴,۰۰۰,۰۰۰
نرم افزار حسابداری  -سپیدار ۲۰ جمعه ها ۱۴:۰۰-۱۸:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ۳,۱۰۰,۰۰۰
فرهنگ وهنر عکاسی دیجیتال ۱۱۰ پنجشنبه ها ۱۶:۰۰-۱۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
روتوش عکاسی ۷۰ دوشنبه ها ۱۷:۰۰- ۲۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۹,۰۰۰,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی ۲۲۰ زوج ۸:۰۰ – ۱۱:۰۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
خوشنویسی  همه روزه ۹:۰۰-۱۸:۰۰  ۱۳۹۷/۰۳/۲۰  ۱,۲۰۰,۰۰۰
زبان انگلیسی ترم اول گروه بزرگسال ۴۲ یکشنبه و سه شنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۲,۱۰۰,۰۰۰
ترم اول گروه کودک و نوجوان ۳۲ روزهای زوج ۹:۰۰-۱۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۱,۶۵۰,۰۰۰
Free discussion (بحث آزاد) ۳ دوشنبه  ها ۱۸:۰۰-۲۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۳۰۰,۰۰۰
 تعیین سطح زبان  بزرگسالان روزهای یکشنبه و سه شنبه   با تعیین وقت قبلی ۰

 

Print Friendly, PDF & Email

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران