مجتمع فنی تهران

برگزاری آزمون مهارت های هفت گانه

به اطلاع کارکنان و پرسنل نهادهای دولتی ( قوه قضائیه ، سازمان حج و اوقاف ، شهرداری ، اداره دارائی  و بانک ها ) شهرستان های پردیس ، دماوند وفیروز کوه می رساند در این مرکز آزمون مهارتهای هفت گانه ICDL  ویژه کارکنان دولت برگزار می گردد. جهت اطلاع از برنامه آزمونها و هماهنگی ، با شماره  تلفن ۷۶۵۰۸۵۷۳ تماس حاصل فرمائید.

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران