مجتمع فنی تهران

برگزاری سمینار رایگان آشنایی با اتوکد دوبعدی

 

برگزاری دوره های کوتاه مدت رایگان، ویژه نرم افزارهای معماری
در راستای ارتقا سطح آموزش و معرفی امکانات موجود گروه معماری به دانش پژوهان، این مجتمع آموزشی اقدام به برگزاری دوره های کوتاه مدت رایگان پیرامون مباحث مختلف این رشته می نماید.
این دوره ها در قالب work shop های یک روزه برگزار شده و در هر جلسه موضوع خاصی را پوشش خواهند داد که توسط موسسه پیش بینی و برنامه ریزی می گردد.
از آنجا که هر جلسه از این دوره ها تنها به یک موضوع خاص می پردازد، پس بیشتر برای اشخاصی کاربرد دارد که دارای آشنایی نسبی با نرم افزار مورد بحث در آن جلسه بوده و یا قصد شناخت کامل آن نرم افزار در زمان مناسب را دارند.
مبنای تاریخ تشکیل هر جلسه، ثبت نام تعداد مکفی از شرکت کنندگان می باشد و به همین سبب اولویت با اشخاصی خواهد بود که پیش از دیگران اقدام به ثبت نام نموده اند.
تاریخ برگزاری جلسه اول: جمعه ۲۲/۳/۱۳۹۴، ساعت: ۹ الی ۱۳
موضوع: آشنایی با نرم افزار autodesk autocad 2d
مدرس: مهندس مهدی بدوی

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران