مجتمع فنی تهران

شروع دوره های عکاسی ورتوش عکس

به اطلاع علاقه مندان رشته عکاسی می رساند دوره های تخصصی عکاسی ورتوش عکس زیر نظر استاد مهران سپهران  در روزهای فرد  ساعت ۱۶ الی ۱۹ برگزار می گردد.

تلفن های مشاوره : ۷۶۵۰۸۵۷۳  – ۷۶۵۰۸۵۷۰

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران