مجتمع فنی تهران

تخفیف ویژه ۲۰درصدی

 

35

مجتمع فنی تهران  به مناسبت فرا رسیدن روز میلاد نبی اکرم (ص ) وسی وپنجمین سالگرد تاسیس موسسه به کلیه ثبت نام کنندگان  طی روزهای  ۱۹ الی ۲۳ دی ماه۲۰% تخفیف ویژه ارائه می نماید .

تخفیف ۲۰% شامل کلیه ثبت نام کنندگان خواهد شد.

– تخفیف ۲۰% شامل کلیه شعب و نمایندگی ها می کردد.

– تخفیف ۲۰% شامل ثبت نام های قطعی گردیده  وپیش ثبت نام ها را شامل نخواهد شد.

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران