مجتمع فنی تهران

تعیین سطح زبان انگلیسی

 

به اطلاع دانش پذیران محترم می رساند در این نمایندگی آزمون تعیین سطح زبان دردو گروه سنی کودک ونوجوان وبزرگسال همه روزه توسط دپارتمان زبان انجام می گیرد. متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر ویا رزرو با شماره تلفن ۷۶۵۰۸۵۷۳ تماس برقرار نمایند.

 ایام هفته
 ساعت
 شنبه
۱۸:۰۰
 یکشنبه
۱۴:۰۰
 دوشنبه
 ۱۶:۰۰
 سه شنبه
 ۱۸:۰۰
 چهارشنبه
 ۱۴:۰۰
 پنج شنبه
۱۶:۰۰ 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران