مجتمع فنی تهران

برنامه آموزشی -آذر ماه ۱۳۹۵

گروه عنوان درس مدت(ساعت) ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع شهریه(ریال) ثبت نام
دپارتمان ICT ICDL level ( I ) ۶۸ فرد ۱۷:۰۰ – ۲۰:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ۲٫۶۰۰,۰۰۰
ICDL level ( II ) ۶۳ زوج ۱۴:۰۰ – ۱۷:۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ ۲٫۴۰۰,۰۰۰
ICDL level ( I ) ۶۸ زوج ۸:۰۰ – ۱۱:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ۲,۶۰۰,۰۰۰
ICDL level ( II ) ۶۳ فرد ۸:۰۰ – ۱۱:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ۲,۴۰۰,۰۰۰
ICDL level ( I ) ۶۸ جمعه ها ۸:۰۰ – ۱۴:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ۲٫۶۰۰٫۰۰۰
نوجوان  (۱۲-۱۵-ساله)-ICDLI ۵۰ شنبه وچهارشنبه ۱۵:۰۰ – ۱۷:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ ۲,۲۰۰,۰۰۰
نوجوان  (۱۲-۱۵-ساله)-ICDLII ۵۰ سه شنبه وپنج شنبه ۱۵:۰۰ – ۱۷:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۲,۲۰۰,۰۰۰
کامپیوتر  (۷-۱۱ ساله)- e-Kids ۳۰ یکشنبه ها ۱۵:۰۰ – ۱۷:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ ۲٫۰۰۰,۰۰۰
طراحی صفحات وب ۵۴ یک شنبه وسه شنبه ۸:۰۰ -۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ ۲,۶۰۰,۰۰۰
Network +( I ) ۳۰ فرد ۸:۰۰ – ۱۱:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۲,۱۶۰,۰۰۰
C ++ (Core) ۴۰ فرد ۱۱:۰۰ – ۱۴:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۲,۵۰۰,۰۰۰
دپارتمان مهندسی وتخصصی اتوکد  دوبعدی ۷۲ جمعه ها ۱۴:۰۰- ۲۰:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳  ۵,۰۰۰,۰۰۰
اتوکد دوبعدی ۷۲ فرد ۱۷:۰۰ – ۲۰:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶   ۵,۰۰۰,۰۰۰
فتوشاپ مقدماتی ۶۰ پنج شنبه ها ۱۴:۰۰ – ۲۰:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹   ۴,۸۰۰,۰۰
(Photoshop&corel) ۱۲۰ پنج شنبه ها ۸:۰۰ – ۱۴:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹   ۸٫۴۰۰٫۰۰۰
۳D max ۱۰۰ پنج شنبه ها ۹:۰۰ – ۱۴:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۸   ۶٫۵۰۰٫۰۰۰
آموزش V-Ray ۳۰ پنج شنبه ها ۸:۰۰ – ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۸    ۴,۸۰۰,۰۰۰
Ms Project ۶۰ جمعه ها ۸:۰۰ – ۱۷:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۶    ۶,۰۰۰,۰۰۰
SPSS I ۳۹ زوج ۱۷:۰۰ – ۲۰:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰  ۳,۵۰۰,۰۰۰
MATLAB مقدماتی ۳۰ فرد ۱۴:۰۰- ۲۰:۰۰  ۵,۵۰۰,۰۰۰
CATIA I ۷۵ فرد ۱۷:۰۰ – ۲۰:۰۰   ۴,۵۰۰,۰۰۰
Solid works I ۶۰ زوج ۱۷:۰۰ – ۲۰:۰۰    ۴,۹۰۰,۰۰۰
Etabs & Safe I ۹۰ زوج ۱۷:۰۰ – ۲۰:۰۰    ۵,۵۰۰,۰۰۰
آموزش مقدماتی  نرم افزار Arc GIS ۳۰ فرد ۱۴:۰۰ – ۱۷:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۲,۷۰۰,۰۰۰
حسابداری حسابداری مالی یک  ۵۰ جمعه ها  ۹:۰۰ -۱۴:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ ۴,۰۰۰,۰۰۰
حسابداری مالی یک ۵۰ فرد ۸:۰۰- ۱۱:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ ۴,۰۰۰,۰۰۰
نرم افزار حسابداری  -سپیدار ۲۰ جمعه ها ۹:۰۰- ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ ۲,۹۰۰,۰۰۰
فرهنگ وهنر عکاسی دیجیتال ۱۱۰ فرد ۱۴:۰۰-۱۹:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰
روتوش عکاسی ۷۰ زوج ۱۸:۰۰- ۲۰:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ ۸,۰۰۰,۰۰۰
طراحی لباس مقدماتی ۲۲۰ زوج ۸:۰۰ – ۱۱:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
زبان انگلیسی زبان انگلیسی ترم یک بزرگسالان ۴۲ شنبه -چهارشنبه ۹:۰۰ – ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰
زبان انگلیسی ترم سه بزرگسالان ۴۲ یکشنبه وسه شنبه ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۱,۲۰۰,۰۰۰
زبان انگلیسی ترم ۱۵ بزرگسالان ۴۵ شنبه وپنج شنبه ۱۷:۰۰ -۱۹:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۱,۴۰۰,۰۰۰
Free discussion (بحث آزاد) ۳ جمعه ۹:۰۰ – ۱۲:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ ۳۰۰,۰۰۰
 تعیین سطح زبان  بزرگسالان  همه روزه   با تعیین وقت قبلی ۰

 

Print Friendly, PDF & Email

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران