مجتمع فنی تهران

ثبت نام با تخفیف ویژه

جهت رفاه حال دانش پذیران وبا اخذ مجوز از شعبه مرکزی برای مدت محدود این نمایندگی تمامی دوره های درحال برگزاری خود را با ۱۰ الی ۳۰% تخفیف نسبت به شهریه مصوب مرکز وسایر شعبات تهران برگزار می نماید .

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران