مجتمع فنی تهران

ثبت نام دوره های فروردین ۹۴ با شهریه ۹۳

ثبت نام 94

روابط عمومی – با عنایت به افزایش شهریه ها درسال جدید به اطلاع دانشپذیران می رساند  ثبت نام دوره های فروردین ۹۴ با شهریه مصوب سال ۹۳ تا  تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ امکان پذیر می باشد.

 لذا دانش پذیران می توانند بصورت حضوری یا ثبت نام  از طریق سایت  از این تخفیف ویژه استفاده نمایند.

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران