مجتمع فنی تهران

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

 مجتمع فنی تهران نمایندگی (رودهن ، بومهن وپردیس ) از مدرسین در حوزه های فنی ومهندسی – زبان انگلیسی – حسابداری و ICT   دعوت به همکاری می نماید . علاقمندان می توانند با تکمیل فرم همکاری در سایت ویا با ارسال رزومه خود به آدرس  info@mftroudehn.com  اقدام نمایند .

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران