مجتمع فنی تهران

دوره اتوکد مقدماتی تا پیشرفته

شروع جمعه ۱۴ مهر ماه ۹۶ ساعت ۹الی ۱۴ شهریه ثبت نام ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ریال مدارک لازم یک قطعه عکس ۳٫۴ ویک کپی از کارت ملی

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران