مجتمع فنی تهران

دوره جدید کاربری کامپیوتر سطح ۲

دوره icdl 2در این مرکز از روز دوشنبه ۲۷ دی ماه ۹۵ روزهای زوج ساعت ۱۷الی ۱۹٫۳۰تشکیل می شود علاقه مندان می توانند تا روز ۲۶ دی نماه برای ثبت نام اقدام نمایند
شهریه دوره ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ریال مدئارک لازم یک قطعه عکس وکپی از کارت ملی

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران