دوره های آنلاین زبان انگلیسی (بزرگسالان)

دوره های آنلاین زبان انگلیسی (بزرگسالان)

نحوه ثبت نام :

واریز شهریه به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۳۷۶۹۲۳۳۲ بنام نریمان کامیار و واعلام چهار شماره ی آخر کارت بانکی

یا مراجعه حضوری برای پرداخت از ساعت ۹ الی ۱۹ هر روز

ردیف عنوان درس مدت (ساعت) شهریه (ریال) منابع آموزشی
۱ English Beginner1 (A1.1) ۲۱ ۱,۵۵۴,۰۰۰ American English File Starter (Unit 1-4)
۲ English Beginner2 (A1.2) ۲۱ ۱,۵۵۴,۰۰۰ American English File Starter (Unit 5-8)
۳ English Beginner3 (A1.3) ۲۱ ۱,۵۵۴,۰۰۰ American English File Starter (Unit 9-12)
۴ English Elementary 1 (A1.4) ۲۱ ۱,۵۵۴,۰۰۰ American English File1 (Unit 1-3)
۵ English Elementary 2 (A1.5) ۲۱ ۱,۵۵۴,۰۰۰ American English File1 (Unit 4-6)
۶ English Elementary 3 (A1.6) ۲۱ ۱,۵۵۴,۰۰۰ American English File1 (Unit 7-9)
۷ English Elementary 4 (A1.7) ۲۱ ۱,۵۵۴,۰۰۰ American English File1 (Unit 10-12)
۸ English Pre-Intermediate 1 (A2.1) ۲۱ ۱,۵۷۵,۰۰۰ American English File2 (Unit 1-3)
۹ English Pre-Intermediate 2 (A2.2) ۲۱ ۱,۵۷۵,۰۰۰ American English File2 (Unit 4-6)
۱۰ English Pre-Intermediate 3 (A2.3) ۲۱ ۱,۵۷۵,۰۰۰ American English File2 (Unit 7-9)
۱۱ English Pre-Intermediate 4 (A2.4) ۲۱ ۱,۵۷۵,۰۰۰ American English File2 (Unit 10-12)
۱۲ English Intermediate 1 (B1.1) ۲۱ ۱,۵۷۵,۰۰۰ American English File3 (Unit 1-2)
۱۳ English Intermediate 2 (B1.2) ۲۱ ۱,۵۷۵,۰۰۰ American English File3 (Unit 3-4)
۱۴ English Intermediate 3 (B1.3) ۲۱ ۱,۵۷۵,۰۰۰ American English File3 (Unit 5-6)
۱۵ English Intermediate 4 (B1.4) ۲۱ ۱,۵۷۵,۰۰۰ American English File3 (Unit 7-8)
۱۶ English Intermediate 5 (B1.5) ۲۱ ۱,۵۷۵,۰۰۰ American English File3 (Unit 9-10)
۱۷ English Upper Intermediate 1 (B2.1) ۲۱ ۱,۶۸۰,۰۰۰ American English File4 (Unit 1-2)
۱۸ English Upper Intermediate 2 (B2.2) ۲۱ ۱,۶۸۰,۰۰۰ American English File4 (Unit 3-4)
۱۹ English Upper Intermediate 3 (B2.3) ۲۱ ۱,۶۸۰,۰۰۰ American English File4 (Unit 5-6)
۲۰ English Upper Intermediate 4 (B2,4) ۲۱ ۱,۶۸۰,۰۰۰ American English File4 (Unit 7-8)
۲۱ English Upper Intermediate 5 (B2.5) ۲۱ ۱,۶۸۰,۰۰۰ American English File4 (Unit 9-10)
۲۲ English Advanced 1 (C1.1) ۲۱ ۱,۷۵۰,۰۰۰ American English File5 (Unit 1-2)
۲۳ English Advanced 2 (C1.2) ۲۱ ۱,۷۵۰,۰۰۰ American English File5 (Unit 3-4)
۲۴ English Advanced 3 (C1.3) ۲۱ ۱,۷۵۰,۰۰۰ American English File5 (Unit 5-6)
۲۵ English Advanced 4 (C1.4) ۲۱ ۱,۷۵۰,۰۰۰ American English File5 (Unit 7-8)
۲۶ English Advanced 5 (C1.5) ۲۱ ۱,۷۵۰,۰۰۰ American English File5 (Unit 9-10)
۲۷ English CPE 1 (C2.1) ۲۱ ۲,۱۰۰,۰۰۰ CPE Masterclass (Unit 1-2)
۲۸ English CPE 2 (C2.2) ۲۱ ۲,۱۰۰,۰۰۰ CPE Masterclass (Unit 3-4)
۲۹ English CPE 3 (C2.3) ۲۱ ۲,۱۰۰,۰۰۰ CPE Masterclass (Unit 5-6)
۳۰ English CPE 4 (C2.4) ۲۱ ۲,۱۰۰,۰۰۰ CPE Masterclass (Unit 7-8)
۳۱ English CPE 5 (C2.5) ۲۱ ۲,۱۰۰,۰۰۰ CPE Masterclass (Unit 9-10)
۳۲ English CPE 6 (C2.6) ۲۱ ۲,۱۰۰,۰۰۰ CPE Masterclass (Unit 11-12)

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی