دوره های آنلاین گروه فنی و مهندسی

دوره های آنلاین گروه فنی و مهندسی

نحوه ثبت نام :

واریز شهریه به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۳۷۶۹۲۳۳۲ بنام نریمان کامیار و واعلام چهار شماره ی آخر کارت بانکی

یا مراجعه حضوری برای پرداخت از ساعت ۹ الی ۱۹ هر روز

ردیف گروه نام درس مدت دوره قیمت (تومان)
۱ مهندسی مکانیک کارگاه عملی آنلاین: تحلیل و محاسبات مهندسی قطعات صنعتی در Solidworks (محیط Cosmos Works) ۱۲ ۳۶۰,۰۰۰
۲ مهندسی مکانیک کارگاه عملی آنلاین: تحلیل و محاسبات مهندسی قطعات صنعتی در CATIA ۱۲ ۳۶۰,۰۰۰
۳ مهندسی مکانیک کارگاه عملی آنلاین: طراحی سینماتیکی مکانیزمهای صنعتی در CATIA ۸ ۲۴۰,۰۰۰
۴ مهندسی مکانیک کارگاه عملی آنلاین: ارگونومی در CATIA ۸ ۲۴۰,۰۰۰
۵ مهندسی مکانیک دوره آنلاین: استانداردهای مهندسی مکانیک ۱۴ ۵۲۰,۰۰۰
۶ مهندسی مکانیک کارگاه عملی آنلاین: تحلیل خستگی، خزش و ترک در ANSYS ۱۰ ۳۰۰,۰۰۰
۷ مهندسی مکانیک کارگاه عملی آنلاین: کدنویسی در ANSYS به زبان APDL ۱۰ ۳۰۰,۰۰۰
۸ مهندسی مکانیک کارگاه عملی آنلاین: سابروتین نوسی در ABAQUS ۱۰ ۳۳۰,۰۰۰
۹ مهندسی مکانیک کارگاه عملی آنلاین: توانایی ماشینکاری و انتخاب ابزارهای برشی ۱۲ ۳۰۰,۰۰۰
۱۰ مهندسی عمران کارگاه عملی آنلاین: بارگذاری سازه بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ۱۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۱ مهندسی عمران دوره آنلاین: مدیریت انرژی ساختمان ۱۰ ۳۵۰,۰۰۰
۱۲ مدیریت پروژه دوره آنلاین: آشنایی با مهمترین متدولوژیهای مدیریت پروژه (PMBOK, PRINCE2,Agile) ۱۵ ۳۷۵,۰۰۰
۱۳ مهندسی صنایع کارگاه عملی آنلاین: برنامه ریزی تولید ۱۵ ۳۷۵,۰۰۰
۱۴ مهندسی صنایع دوره آنلاین: هفت ابزار کنترل فرایند آماری ۱۵ ۳۷۵,۰۰۰
۱۵ مهندسی صنایع کارگاه عملی آنلاین: طراحی آزمایشات (DOE) به کمک MINITAB ۱۰ ۳۰۰,۰۰۰
۱۶ مهندسی صنایع دوره آنلاین: آشنایی با تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد BABOK ۱۰ ۳۵۰,۰۰۰
۱۷ مهندسی صنایع دوره آنلاین: ۶۷ ابزار برای تحلیل کسب و کار ۱۵ ۳۷۵,۰۰۰
۱۸ مهندسی نفت ، گاز و پتروشیمی دوره آنلاین: کنترل فرایندهای بهره برداری ۱۲ ۳۵۰,۰۰۰
۱۹ مهندسی مواد، جوش و خوردگی کارگاه عملی آنلاین: اصول شناسایی و انتخاب فولادها: “کلید فولاد” ۱۰ ۳۵۰,۰۰۰
۲۰ مهندسی مواد، جوش و خوردگی کارگاه عملی آنلاین: تدوین WPS و PQR بر اساس AWS D1.1 ۱۲ ۳۵۰,۰۰۰
۲۱ مهندسی تأسیسات کارگاه عملی آنلاین: سایزینگ لوله برای تاسیسات مکانیکی ساختمان ۸ ۲۵۰,۰۰۰
۲۲ مهندسی تأسیسات کارگاه عملی آنلاین: انتخاب پمپ براساس منحنی مشخصه ۱۰ ۳۰۰,۰۰۰
۲۳ ریاضی و آمار دوره آنلاین: هوش مصنوعی در MATLAB (شبکه های عصبی، الگوریتمهای ژنتیک، فازی، یادگیری ماشین، …) ۱۵ ۳۷۵,۰۰۰
۲۴ ریاضی و آمار کارگاه عملی آنلاین: شبیه سازی سیستمهای دینامیکی در Simulink ۱۵ ۳۷۵,۰۰۰
۲۵ ریاضی و آمار کارگاه عملی آنلاین: تحلیلهای آماری پایه به کمک MINITAB و SPSS ۱۵ ۳۷۵,۰۰۰
۲۶ ریاضی و آمار کارگاه عملی آنلاین: داده کاوی و کار با داده های بزرگ ۱۲ ۳۵۰,۰۰۰
۲۷ ریاضی و آمار کارگاه عملی آنلاین: تهیه پرسشنامه برای تحقیقات آماری ۱۰ ۳۰۰,۰۰۰

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی