دوره های آنلاین (IT (1

دوره های آنلاین (IT (1

نحوه ثبت نام :

واریز شهریه به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۳۷۶۹۲۳۳۲ بنام نریمان کامیار و واعلام چهار شماره ی آخر کارت بانکی

یا مراجعه حضوری برای پرداخت از ساعت ۹ الی ۱۹ هر روز

ردیف دوره های جدید (IT) کد مدت ساعت شهریه (ریال)
۱ ICDL 2019 Level 2 آنلاین ۳۵۶۳ ۶۳ ۳۸۰۰۰۰۰
۲ ICDL 2019 Level 1 آنلاین ۳۵۱۶ ۶۸ ۴۰۰۰۰۰۰
۳ تلفیقی Word+Excel 2016 آنلاین ۳۵۱۷ ۵۰ ۴۲۴۰۰۰۰
۴ Web Design Pack آنلاین ۳۵۲۱ ۱۵۰ ۲۴۰۰۰۰۰
۵ Identity with Windows Server 2016 آنلاین ۳۵۳۳ ۵۴ ۹۶۰۰۰۰۰
۶ Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 آنلاین ۳۵۳۵ ۵۱ ۸۸۸۰۰۰۰
۷ Installing and Configuring Windows 10 آنلاین ۳۵۳۶ ۴۲ ۶۵۶۰۰۰۰
۸ CCNP PACK آنلاین ۳۵۳۷ ۱۰۰ ۲۳۲۰۰۰۰۰
۹ CCNA R & S آنلاین ۳۵۳۸ ۶۶ ۱۲۸۰۰۰۰۰
۱۰ LPIC I آنلاین ۳۵۳۹ ۶۸ ۱۲۰۰۰۰۰۰
۱۱ LPIC II آنلاین ۳۵۴۰ ۳۶ ۹۵۲۰۰۰۰
۱۲ C# Programming آنلاین ۳۵۴۶ ۶۰ ۷۶۰۰۰۰۰
۱۳ Android آنلاین ۳۵۴۹ ۵۰ ۱۰۰۸۰۰۰۰
۱۴ Android Pack آنلاین ۳۵۵۰ ۷۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰
۱۵ Java SE 8 Programming آنلاین ۳۵۵۱ ۵۰ ۹۲۰۰۰۰۰
۱۶ Java EE 8 programming آنلاین ۳۵۵۲ ۵۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰
۱۷ CEH آنلاین ۳۵۵۹ ۳۶ ۱۳۲۰۰۰۰۰
۱۸ Exchange Server 2016 آنلاین ۳۵۶۱ ۵۵ ۱۰۵۶۰۰۰۰
۱۹ Exchange Server 2019 آنلاین ۳۵۶۲ ۵۵ ۱۳۲۰۰۰۰۰
۲۰ security+ ۳۵۶۹ ۳۰ ۶۸۸۰۰۰۰
۲۱ Network+ آنلاین ۳۵۶۸ ۳۰ ۳۶۰۰۰۰۰

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی