مجتمع فنی تهران

PreMCSE

مهندسی شبکه مایکروسافت

پکیج آموزشی
MCSE 2012
با تخفیفات ویژه

network

داوطلبان پس از طی این دوره تخصص لازم برای پیاده سازی شبکه های کامپیوتری و مراکز داده بر اساس Server 2012 R2 بدست آورده و همچنین با فناوری هایی نظیر مجازی سازی آشنا خواهند شد.

 

این بسته آموزشی شامل دوره های زیر است:

 •  Network+
 • Windows 8.1 (70-687)
 • Windows Server 2012 R2 (70-410)
 • Administrating Windows Server 2012 R2 (70-411)
 • Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 (70-412)
 • Designing & Implementing a Server 2012 R2 Infrastructure (70-413, 70-414)

 

گروه عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
PreMCSE Network +( I ) آشنایی با کامپیوتر ۳۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ رزرو

 

Cisco

 cisco

 آموزش سیسکو و کلا دوره های آموزشی  شرکت سیسکو ، معمولا به راه اندازی شبکه های کامپیوتری در بستر سخت افزاری می پردازند .طراحی شماتیک وساختار بندی فیزیکی شبکه و تنظیم و راه اندازی و نگهداری روترها وسوئیچ های سیسکو ازمباحث مهم این دوره ها  هستند .

 

گروه عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
Cisco Cisco – CCNA (200-120) Network +( I ) ۵۴ ۸,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
CCNP -Route (642-902) Cisco – CCNA ۶۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
CCNP -Switch CCNP -Route ۴۲ ۷,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
CCNP -TShoot CCNP -Switch ۲۴ ۵,۰۰۰,۰۰۰ رزرو

Comp TIA (سخت افزار)

 a+

 

گروه عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
Comp TIA A+ (Hardware) آشنایی با کامپیوتر ۵۱ ۳,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
A+ (os) آشنایی با کامپیوتر ۳۶ ۲,۴۰۰,۰۰۰ رزرو

CIW (طراحی وب)

 ciw

 

گروه کد عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
CIW ۱ Web Design I (HTML5 , CSS3 with Dreamweaver) آشنایی با کامپیوتر ۷۰ ۶,۶۵۰,۰۰۰ رزرو
۲ Web Design II (Responsive Design with Bootstrap, Less&Sass) کد ۱ ۴۴ ۵,۸۵۰,۰۰۰ رزرو
۳ Web Design III ( JavaScript & JQuery & Ajax) کد ۲ ۷۵ ۸,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
۴ Web Design pack کد ۳ ۱۷۲ ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ رزرو

Linux

 linux

 

گروه عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
Linux Linux+ (I) (LPIC 1) آشنایی با کامپیوتر ۴۲ ۶,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
Linux+ (II) (LPIC 1) Linux+ (I) ۴۲ ۶,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
LPIC2 Linux+ (II) ۶۹ ۹,۰۰۰,۰۰۰ رزرو

MCTS (برنامه نویسی)

 MCTS1

 

گروه عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
MCTS اصول برنامه نویسی با Net. آشنایی با کامپیوتر ۳۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
.Net Framwork Application Development Foundation I (70-536) اصول برنامه نویسی با Net. ۶۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
SQL Server2012 Database Development (70-461) کد ۲ ۶۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
.Net Framwork 4.5 Windows based Client Application Development(70-511) کد ۳ ۳۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
 پایه تا پیشرفتهC ++ آشنایی با کامپیوتر ۶۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ رزرو

 

MCSE (شبکه)

 نت ورک

 

مهندسی شبکه مایکروسافت

پکیج آموزشی
MCSE 2012
با تخفیفات ویژه

network

داوطلبان پس از طی این دوره تخصص لازم برای پیاده سازی شبکه های کامپیوتری و مراکز داده بر اساس Server 2012 R2 بدست آورده و همچنین با فناوری هایی نظیر مجازی سازی آشنا خواهند شد.

 

این بسته آموزشی شامل دوره های زیر است:

 •  Windows 8.1 (70-687)
 • Windows Server 2012 R2 (70-410)
 • Administrating Windows Server 2012 R2 (70-411)
 • Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 (70-412)
 • Designing & Implementing a Server 2012 R2 Infrastructure (70-413, 70-414)

 

گروه کد عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
۱ Network +( I ) آشنایی با کامپیوتر ۳۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
MCSE ۲ Configuning  Windows 8.1 (70-687) Network +( I ) ۴۲ ۵,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
۳ Windows Server 2012  R2 (70-410) Windows ۸٫۱ ۴۸ ۷,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
۴ Administrating Windows Server 2012 R2  (۷۰-۴۱۱) Windows Server 2012 ۵۷ ۸,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
۵ Configuing Advanced Windows Server 2012R2 (I)(70-412) کد ۳ ۶۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
۶ Desigin & Implementing a Server 2012 R2 Infrastructure (70-413,70-414) کد ۴ ۲۴ ۳,۵۰۰,۰۰۰ رزرو

 

ICDL (مقدماتی کامپیوتر)

 ICDL

دوره ICDL یکی از معتبرترین دوره های آموزشی شناخته شده کامپیوتر ، درسطح  بین المللی است که توسط دولتها ، مجامع کامپیوتری وشرکت های خصوصی موردتایید قرار گرفته است.این دوره برای افرادی تدوین گردیده است که با کامپیوتر هیچ آشنایی ندارند ویا اطلاعات مختصری از کار با کامپیوتر دارند ومی خواهند با گذراندن این دوره  معتبر بین المللی ، دانش کامپیوتری مورد نیاز جامع کنونی را کسب کرده ویا دانش خود را ارتقا دهند.

 

گروه عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
ICDL ICDL level (I)  ۰  ۶۸  ۳,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
 ICDL level (II) آشنایی با کامپیوتر  ۶۳  ۲,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
مهارت اول ICDL (مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات-نسخه ۲۰۱۳) ۰ ۸ ۸۰۰,۰۰۰ رزرو
مهارت دوم ICDL (استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها-نسخه ۲۰۱۳) ۰ ۲۴ ۱,۲۰۰,۰۰۰ رزرو
مهارت سوم ICDL (واژه پردازی – نسخه ۲۰۱۳) آشنایی با کامپیوتر ۲۴ ۱,۲۰۰,۰۰۰ رزرو
مهارت چهارم  ICDL (صفحه گسترده-نسخه ۲۰۱۳) آشنایی با کامپیوتر ۲۴ ۱,۲۰۰,۰۰۰ رزرو
مهارت پنجم ICDL (استفاده از پایگاه داده ها-نسخه ۲۰۱۳) آشنایی با کامپیوتر ۲۴ ۱,۲۰۰,۰۰۰ رزرو
مهارت ششم ICDL (ارائه مطلب-نسخه ۲۰۱۳) آشنایی با کامپیوتر ۱۴ ۹۰۰,۰۰۰ رزرو
مهارت هفتم ICDL (مرور وب و ارتباطات-نسخه ۲۰۱۳) آشنایی با کامپیوتر ۱۲ ۸۰۰,۰۰۰ رزرو
هفت مهارت – ICDL level I , II ۰ ۱۳۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ رزرو

 

Print Friendly, PDF & Email

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران