ریاضی و آمار

عنوان درس پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) پیش ثبت نام
MATLAB – سطح یک Windows ۳۲ ساعت ۴,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
MATLAB – سطح دو (ویژه علوم مهندسی به غیر از برق) کد ۱ ۲۵ ساعت ۵,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS Windows ۳۰ ساعت ۳,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
تحلیل های آماری با نرم افزار SAS Windows ۳۲ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
برنامه نویسی آماری با نرم افزار R (مقدماتی) Windows ۲۵ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
برنامه نویسی آمار با نرم افزار R (پیشرفته) Windows ۲۵ ساعت ۴,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
مدل سازی معادله ساختاری با برنامه LISREL Windows ۴۰ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
پکیج تحلیل آماری با نرم افزار SPSS Windows ۶۳ ساعت ۸,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
spss I Windows ۳۹ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
Spss II spss I ۳۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ رزرو

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی