ریاضی و آمار

عنوان درس پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) پیش ثبت نام
MATLAB – سطح یک Windows ۳۲ ساعت ۳,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
MATLAB – سطح دو (ویژه علوم مهندسی به غیر از برق) کد ۱ ۲۵ ساعت ۵,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS Windows ۳۰ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
تحلیل های آماری با نرم افزار SAS Windows ۳۲ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
برنامه نویسی آماری با نرم افزار R (مقدماتی) Windows ۲۵ ساعت ۵,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
برنامه نویسی آمار با نرم افزار R (پیشرفته) Windows ۲۵ ساعت ۵,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
مدل سازی معادله ساختاری با برنامه LISREL Windows ۴۰ ساعت ۴,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
پکیج تحلیل آماری با نرم افزار SPSS Windows ۶۳ ساعت ۸,۵۰۰,۰۰۰ رزرو

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی