زبان آلمانی

عنوان درس مدت (ساعت) شهریه (ریال) پیش ثبت نام
German A1.1 ۵۱ ساعت ۶,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
German A1.2 ۵۱ ساعت ۶,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
German A2.1 ۵۱ ساعت ۶,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
German A2.2 ۵۱ ساعت ۶,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
German B1.1 ۵۱ ساعت ۶,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
German B1.2 ۵۱ ساعت ۶,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
German B2.1 ۵۱ ساعت ۶,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
German B2.2 ۵۱ ساعت ۶,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
German B2.3 ۵۱ ساعت ۶,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
German B2.4 ۵۱ ساعت ۶,۸۰۰,۰۰۰ رزرو
German C1.1 ۵۱ ساعت ۷,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
German C1.2 ۵۱ ساعت ۷,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
German C1.3 ۵۱ ساعت ۷,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
German C1.4 ۵۱ ساعت ۷,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
German C2.1 ۵۱ ساعت ۷,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
German C2.2 ۵۱ ساعت ۷,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
German C2.3 ۵۱ ساعت ۷,۵۰۰,۰۰۰ رزرو

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی