زبان انگلیسی ( گروه سنی ۴ تا ۶ سال )

نام دوره منابع آموزشی مدت (ساعت) شهریه (ریال) پیش ثبت نام
گروه سنی ۴ تا ۶ سال
Kids 1 Little Pockets (units:1-4) ۳۲ ساعت ۲,۴۰۰,۰۰۰ رزرو
Kids 2 Little Pockets (units: 5-8) ۳۲ ساعت ۲,۴۰۰,۰۰۰ رزرو
Kids 3 Pockets 1 (units: 1-5) ۳۲ ساعت ۲,۴۰۰,۰۰۰ رزرو
Kids 4 Pockets 1 (units: 6-9) ۳۲ ساعت ۲,۴۰۰,۰۰۰ رزرو
Kids 5 Pockets 2 (units: 1-5) ۳۲ ساعت ۲,۴۰۰,۰۰۰ رزرو
Kids 6 Pockets 2 (units: 6-9) ۳۲ ساعت ۲,۴۰۰,۰۰۰ رزرو
Kids 7 Pockets 3 (units: 1-5) ۳۲ ساعت ۲,۴۰۰,۰۰۰ رزرو
Kids 8 Pockets 3 (units: 6-9) ۳۲ ساعت ۲,۴۰۰,۰۰۰ رزرو

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی