زبان انگلیسی ( گروه سنی ۷ تا ۹ سال )

نام دوره منابع آموزشی مدت (ساعت) شهریه (ریال) پیش ثبت نام
گروه سنی ۷ تا ۹ سال
Start 1 First Friends 1 + Activity Book (Units: 1-4) ۳۲ ساعت ۲,۶۰۰,۰۰۰ رزرو
Start 2 First Friends 1 + Activity Book (Units: 5-7) ۳۲ ساعت ۲,۶۰۰,۰۰۰ رزرو
Start 3 First Friends 1 + Activity Book (Units: 8-10) ۳۲ ساعت ۲,۶۰۰,۰۰۰ رزرو
Start 4 First Friends 2 + Activity Book (Units: 1-4) ۳۲ ساعت ۲,۶۰۰,۰۰۰ رزرو
Start 5 First Friends 2 + Activity Book (Units: 5-7) ۳۲ ساعت ۲,۶۰۰,۰۰۰ رزرو
Start 6 First Friends 2 + Activity Book (Units: 8-10) ۳۲ ساعت ۲,۶۰۰,۰۰۰ رزرو

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی