مجتمع فنی تهران

شروع ثبت نام دوره های زمستان

دانش پذیران جهت ثبت نام در دوره های زمستان در رشته های (ICT –  – فنی وتخصصی – حسابداری – زبان انگلیسی – عکاسی – ساخت طلا وجواهر  وطراحی لباس می توانند از طریق سایت با ثبت نام آنلاین از ۱۰% تخفیف ویژه بهره مند و نسبت به رزرو و یا ثبت نام قطعی خود اقدام نمایند .

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران