مجتمع فنی تهران

شروع دوره جدید اتوکد دوبعدی ۱۴/ ۹/ ۹۵

دوره ۷۲ ساعته نرم افزار اتوکد برای دانش پذیران علاقه مند به کارهای معماری ونقشه کشی و… از ۱۴ ۹ روزهای یک شنبه ساعت ۱۵ الی ۲۰ تشکیل می شود .
مدارک لازم ثبت نام یک قطعه عکس سه در چهار ویک کپی از کارت ملی وواریز مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال شهریه .این دوره اتوکد مقدماتی تا پیشرفته می باشد .

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران