مجتمع فنی تهران

اخبار و رویدادها

شروع دوره طراحی سایت(CIW)

۲۴ مهر ۱۳۹۷

دوشنبه ها ۱۵ الی ۲۰-شروع دوره :۱۳۹۷/۰۷/۳۰

شروع دوره حسابداری ویژه اشتغال

شروع دوره جمعه ۲ مهرماه ۹۷مدت دوره ۵۰ساعت شهریه ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

دوره جدید کامپیوتر مقدماتی ICDL

شروع ICDL سطح یک روز دوشنبه ۲۹ مرداد ۹۷ ساعت ۱۷ الی ۱۹٫۳۰ روزهای تشکیل

ترم جدید زبان بزرگسالان

دوره المنتری ۱ شروع دوره یک شنبه ۲۸ مرداد ۹۷ساعت ۱۷٫۳۰

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران