مجتمع فنی تهران

صنایع دستی

 صنایع دستی


گووه عنوان درس مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
صنایع دستی طراحی جواهرات با کامپیوتر ( نرم افزار ماتریکس) ۱۲۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
گوهرشناسی ۹۶ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
طراحی دستی جواهرات ۴۲ ۶,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
تکنیگ های ساخت وتولید طلا وجواهر ۹۶ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
ساخت زیورآلات ۴۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ رزرو

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران