مجتمع فنی تهران

عقد تفاهم نامه همکاری

 

لوگو مجتمع1  

روابط عمومی – براساس پیگیرهای لازم تفاهم نامه همکاری بین مجتمع فنی تهران -رودهن با شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران  درخصوص  برگزاری دوره آموزشی مورد نیاز پرسنل شرکت آب و فاضلاب در زمینه های IT  و فنی ومهندسی ، دوره های عمومی ومهارت های هفت گانه ICDL منعقد گردید.

جا دارد از تلاشها و زحمات جناب آقای مهندس علیرضا علی نیا  مدیریت محترم دفتر بهره وری منابع انسانی وجناب اقای مهندس فلک زاده مدیریت محترم  آموزش واقای مهندس نریمان کامیار  مدیر مسئول مجتمع که پیگیر اخذ مجوز وتاییدات وزارت نیرو بودند تشکر وقدردانی نمائیم .

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران