مجتمع فنی تهران

فرهنگ و هنر

فرهنگ وهنر کودک

 

گروه نام درس  مدت (ساعت) شهریه (ریال) پیش ثبت نام
فرهنگ وهنر نقاشی روی شیشه و سفال برای کودکان ۲۰  ۸,۴۰۰,۰۰۰ رزرو
آموزش نقش برجسته به کودکان ۲۰  ۸,۴۰۰,۰۰۰ رزرو
 آموزش نقاشی موزاییک به کودکان ۲۰  ۸,۴۰۰,۰۰۰ رزرو
 نقاشی کودکان  ۲۰  ۸,۴۰۰,۰۰۰ رزرو
آموزش سفالگری به کودکان ۲۰ ۸,۴۰۰,۰۰۰ رزرو
شعر کودکان ۳۶ ۱,۲۶۰,۰۰۰ رزرو
نقاشی و طراحی نوجوان ۳۶ ۳,۰۲۰,۰۰۰ رزرو
نقاشی و خلاقیت کودکان ۳۶ ۳,۰۲۰,۰۰۰ رزرو

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران