مجتمع فنی تهران

فیلم های آموزش برنامه نویسی

بخش نخست فایل های ویدیویی آموزش زبان های برنامه نویسی در چهار بخش برنامه نویسی #C، برنامه نویسی ++C، برنامه نویسی Python و برنامه نویسی QT بر روی وب سایت موسسه قرار گرفتند. لازم به ذکر است که بخش های بعدی این آموزش ها به صورت هفتگی بر روی وب سایت موسسه قرار خواهند گرفت. مدرس این دوره های آموزشی، آقای یاسین فرزامی از مدرسان موسسه هستند.

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران