مجتمع فنی تهران

مقررات آموزشی

توصیه می شود قبل از ثبت‌نام از مقررات و ضوابط زیر اطلاع یافته تا بتوانید از امکانات ارائه شده بیشترین استفاده را داشته باشید. بدیهی است پس‌از ثبت‌نام قطعی قوانین طبق آئین‌نامه‌های مندرج پیاده خواهد شد.

نکات ضروری جهت ثبت‌نام

• توجه داشته باشید که دقیقاً براساس اطلاعات وارده در فرم ثبت نام آنلاین در کلاس‌ مربوطه ثبت نام خواهید شد لذا خواهشمند است در درج اطلاعات فرم نهایت دقت را مبذول فرمائید.
• تأکید می‌نماید که هنگام ثبت‌نام، در تعیین درس (دروس) مورد نظر و ساعات کلاس‌ها دقت لازم را مبذول دارید، در غیر این صورت مجتمع از تغییر درس یا تعویض ساعات کلاس جداً معذور است.
• تشکیل کلاس‌ها منوط به احراز حد نصاب لازم جهت تشکیل کلاس می‌باشد.
• حداکثر زمان غیبت موجه در هر درس چهار هفدهم ساعات آن درس می‌باشد، در غیر این صورت دانش‌پذیر از شرکت در (آزمون پایان دوره و صدور گواهینامه در دوره‌های آزاد) محروم خواهد شد.

شرط موفقیت در دوره و دریافت گواهینامه

• شرط موفقیت در هر دوره، کسب حداقل نمره ۶۰ از ۱۰۰ می‌باشد.
• دانش‌پذیران محترم می‌توانند پس‌از اتمام دوره و احراز نمره قبولی جهت اعلام درخواست صدور گواهینامه پایان‌دوره به دپارتمان آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.
• درصورت مفقود یا مخدوش شدن گواهینامه، صدور گواهینامه المثنی با درخواست کتبی و پرداخت مبلغ مصوب مقدور می‌باشد.

ضوابط امور مالی

• به کلیه داوطلبانی که از طریق آنلاین مبادرت به ثبت‌نام می‌نمایند ۱۰% شهریه دوره تا سقف یک میلیون ریال تخفیف تعلق می‌گیرد.
انصراف و تغییر کلاس فقط از طریق مراجعه حضوری میسر بوده و بازپرداخت شهریه نیز پس‌از تائید مدیر دپارتمان امکانپذیر می‌باشد.
• درصورت انصراف حداکثر تا یک‌روز پیش‌از شروع کلاس ۹۰% شهریه از سوی مجتمع فنی تهران مسترد می‌گردد.
• درصورت انصراف در روز شروع کلاس و قبل از گذشت ۲۰% کل ساعات کلاس ۷۰% شهریه از سوی مجتمع‌فنی‌تهران مسترد می‌گردد.
• درصورت انصراف پس از گذشت ۲۰% کل ساعات درس مبلغی مسترد نخواهد شد.
• در صورت انصراف دانشپذیر یا عدم تشکیل کلاس، مبالغ متعلقه به صورت چک یا نقدی براساس ضوابط مجتمع‌فنی‌تهران و حداقل یک هفته بعد از تاریخ انصراف قابل پرداخت می باشد.
• تغییر کلاس وجابجایی مشمول آیین نامه انصراف است.
• در صورتیکه انصراف یا تغییر کلاس در روز ثبت نام و تا قبل از پایان وقت اداری باشد مشمول کسر شهریه نمی‌شود.

اینجانب ضمن قبول تمامی موارد مندرج در این فرم، خود را ملزم به رعایت آئین‌نامه‌های آموزشی، انضباطی ومالی مجتمع‌فنی‌تهران دانسته و بدین‌وسیله حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می‌نمایم.

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران