مهارت چهارم ICDL

مهارت چهارم ICDL (صفحه گسترده ۲۰۱۹):

آشنایی با نرم افزار excel

تنظیم منوهای نرم افزار

انتخاب ها,آدرس گیری,تنظیمات کار برگ

مدیریت کاربرگ ها

فرمت سلول ها و تنظیمات فضای سلول

ثابت کردن سطر وستون ها

فرمول نویسی و روش پیاده سازی عملگرهای ریاضی

آنالیز داده ها و رسم نمودار

تنظیمات چاپ,حاشیه کاربرگ ها,سرصفحه و پاصفحه,ناحیه چاپ

خطاها در فرمول نویسی و رفع آنها

 

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی