مجتمع فنی تهران

مهندسی نفت ،گاز وپتروشیمی

 naft

 

گروه عنوان درس پیش نیاز مدت(ساعت) شهریه(ریال) پیش ثبت نام
مهندسی نفت ،گاز وپتروشیمی HYSYS  مقدماتی Windows ۳۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
HYSYS  پیشرفته HYSYS  مقدماتی ۳۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
اصول ترسیم PFD و P & ID Windows ۳۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ رزرو
نرم افزار pipenet Windows ۲۷ ۵,۳۰۰,۰۰۰ رزرو
اصول و تئوری Piping Windows ۴۲ ۴,۵۰۰,۰۰۰ رزرو

 

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران