مکانیک

عنوان درس پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) پیش ثبت نام
طراحی مکانیک به کمک CATIA I Windows ۶۴ ساعت ۶,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
طراحی مکانیک به کمک CATIA II طراحی مکانیک به کمک CATIA I ۶۴ ساعت ۶,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
طراحی مکانیک به کمک CATIA III طراحی مکانیک به کمک CATIA II ۶۴ ساعت ۷,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
طراحی مکانیک به کمک solidworks I Windows ۶۴ ساعت ۶,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
طراحی مکانیک به کمک solidworks II طراحی مکانیک به کمک solidworks I ۶۴ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
طراحی مکانیک به کمک solidworks III طراحی مکانیک به کمک solidworks II ۶۴ ساعت ۷,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
Autoform ۶۰ ساعت ۸,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
طراحی مکانیکی به کمک INVENTOR I ۶۴ ساعت ۹,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
طراحی مکانیکی به کمک INVENTOR II طراحی مکانیکی به کمک INVENTOR I ۶۴ ساعت ۷,۰۰۰,۰۰۰ رزرو
ABAQUS I Windows ۶۰ ساعت ۷,۵۰۰,۰۰۰ رزرو
ABAQUS II ABAQUS I ۵۰ ساعت ۷,۵۰۰,۰۰۰ رزرو

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی