نتایج آزمون E1

نام استاد: خانم نساء باقری

روز و ساعت کلاس: شنبه و چهارشنبه ۱۷:۳۰-۲۰:۰۰

کد ملی دانشپذیر نمره
۳۹۲۰۱۱۴۰۶۱ ۹۱
۰۴۳۰۰۹۱۲۴۹ ۸۷
۷۲
۰۰۱۱۹۰۹۶۴۱ ۹۳
۰۷۸۱۱۰۲۹۲۸ ۹۶
۰۴۳۰۲۹۲۶۷۸ ۸۵
۰۰۸۲۴۷۲۲۷۰ ۶۱
۰۴۳۰۱۷۷۸۰۱ ۸۹
۰۰۶۸۲۴۸۱۰۵ ۷۲
۷۹
۰۰۲۵۳۸۱۴۴۱ ۸۰
۰۰۱۶۰۲۹۹۴۱ ۸۲

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی