نتایج آزمون E2

نام استاد: خانم فاطمه طاهری

روز و ساعت کلاس: شنبه و چهارشنبه ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰

کد ملی دانشپذیر نمره
۰۰۲۴۰۳۵۰۲۵ ۸۰
۰۰۲۵۴۳۱۲۱۸ ۸۴
۷۰۴۴۸۴۰۰۰۵۱ ۶۶
۰۴۴۱۱۰۸۲۶۱ ۵۲
۸۰
۰۰۲۳۷۰۶۱۷۱ ۹۵
۰۰۲۵۲۴۴۵۷۴ ۳۷
۰۲۰۰۲۲۶۶۷۳ ۴۷
۰۷۸۰۳۱۳۸۶۰ ۷۰
۰۴۳۰۱۵۶۱۳۸ ۵۷

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی