نتایج آزمون I2

نام استاد: فرنوش ابراهیمی

روز و ساعت کلاس: شنبه و چهارشنبه ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰

کد ملی دانشپذیر نمره
۰۰۲۴۶۹۶۲۶۹ ۷۶
۰۲۰۰۱۹۴۸۱۱ ۷۲
۰۴۳۰۱۸۶۹۶۷ ۹۰
۰۴۳۹۷۶۹۰۸۶ ۹۰
۰۲۵۰۰۹۸۸۳۰ ۸۵
۰۴۴۰۶۱۶۱۶۶ ۹۵
۸۴
۱۲۷۴۱۷۵۳۷۲ ۸۵
۲۶۴۰۲۷۳۲۳۱ ۹۰
۶۰
۰۴۴۱۲۳۶۹۳۶ ۸۲
۰۴۹۱۹۴۹۹۹۵ ۹۰

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی