نتایج آزمون I3

نام استاد: فرنوش ابراهیمی

روز و ساعت کلاس: ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰

کد ملی دانشپذیر نمره
۴۳۰۱۸۲۶۹۴ ۹۱
۰۰۲۵۴۵۴۲۶۹ ۸۴
۸۳۰۱۷۹۹۲۵ ۸۶
۴۳۰۱۸۴۱۲۳ ۸۴
۲۱۶۱۳۰۱۱ ۹۰
۰۲۰۰۴۷۸۶۳۱ ۷۰
۰۰۲۵۰۱۵۱۷۷ ۷۴
۲۰۰۳۸۴۰۸۲ ۶۸
۲۰۰۰۲۴۲۸۴ ۷۹
۰۰۲۰۱۴۸۹۰۹ ۹۷

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی