نتایج آزمون Move 16

نتایج آزمون Move 16نام استاد:خانم باقری

روز و ساعت کلاس: شنبه و دوشنبه ۱۵:۱۵-۱۷

کد ملی دانشپذیر نمره
۰۲۵۰۱۲۸۹۰۱ ۸۰
۴۳۸۰۴۹۴۴۰۳ ۸۰
۰۲۰۰۳۳۲۱۴۷ ۹۱
۰۴۴۱۲۳۸۵۷۲ ۶۱
۰۰۲۵۳۷۲۵۶۴ ۹۳
۲۰۲۱۰۴۷۱۶۴ ۹۳
۰۲۰۰۰۴۹۶۹۳۱ ۷۷
۴۰۶۱۶۰۴۱۰۴ ۷۲
۰۴۳۰۲۳۳۲۰۸ ۴۷
۰۰۲۶۰۹۸۴۱۵ ۶۸
۰۴۳۰۲۱۳۳۰۱ ۴۹
۷۰۸۳۸۳۰۰۰۲۰ ۵۵

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی