نتایج آزمون Move 9

نتایج آزمونMove 9نام استاد: خانم جان نثاری

روز و ساعت کلاس:شنبه و وشنبه ۱۵:۱۵-۱۷

کد ملی دانشپذیر نمره
۰۲۰۱۴۷۴۹۱۳ ۸۳
۰۲۵۰۴۷۳۱۹۴ ۹۸
۰۲۰۰۲۳۹۰۴۱ ۷۲
۰۴۳۰۱۷۲۵۵۹ ۸۹
۰۲۰۱۱۸۴۰۹۵ ۷۷
۰۲۰۱۴۹۱۳۰۳ ۷۵

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی