نتایج آزمون Move 9(b&g)

نام استاد:پریسا ابراهیمی

روز و ساعت کلاس:روز های زوج ۹-۱۱

کد ملی دانشپذیر نمره
۰۲۵۱۳۸۰۶۸۸ ۸۶
۰۸۲۰۷۵۹۸۳۱ ۷۸
۰۴۴۱۵۵۵۴۲۱ ۷۵
۲۲۵۰۱۵۸۴۳۶ ۸۶
۰۴۳۰۲۱۳۳۰۱ ۹۲
۰۲۵۰۴۷۶۹۷۵ ۹۹
۰۲۰۱۷۵۳۴۰۵ ۷۲
۰۴۳۰۲۷۱۶۷۰ ۸۸
۰۴۳۰۲۳۷۵۱۰ ۷۷
۰۲۰۰۵۲۴۲۰۸ ۸۷

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی