نتایج آزمون Move1

نتایج آزمون Move1نام استاد: خانم همتی

روز و ساعت کلاس: دوشنبه ها ۱۵۱۵-۱۷ و پنجشنبه ها ۱۱-۱۳

کد ملی دانشپذیر نمره
۰۲۵۰۹۴۰۱۸۳ ۱۰۰
۰۲۵۱۰۴۷۱۶۴ ۷۰
۸۸
۵۷۰۰۲۰۲۵۲۲ ۷۹
۰۴۴۱۴۹۰۲۷۱ ۶۴
۰۲۰۱۳۳۰۲۷۱ ۷۱
۰۲۵۰۹۰۴۹۲۶ ۸۷
۱۴۵۲۵۸۰۱۶۲ ۹۶
۰۲۰۱۹۶۶۲۴۷ ۹۴

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی