نتایج آزمون Move12

نتایج آزمون Move12نام استاد:خانم آرمان

روز و ساعت کلاس:شنبه و دوشنبه ۱۷:۳۰-۱۹:۱۵

کد ملی دانشپذیر نمره
۹۳
۲۱۵۰۸۸۴۳۲۱ ۷۵
۲۷۱۰۴۴۸۲۰۳ ۹۶
۰۴۳۰۳۱۷۳۹۵ ۹۴
۰۲۰۰۷۴۷۶۰۶ ۹۲
۲۰۵۱۴۷۹۵۴۲ ۹۵
۰۲۰۰۹۶۶۳۹۱ ۹۳
۰۴۳۰۲۴۹۰۷۱ ۹۴
۰۲۵۰۹۹۸۷۲۶ ۸۶
۰۲۰۰۳۶۸۶۶۴ ۸۳
۰۱۵۱۱۲۰۵۶۰ ۷۹
۰۲۵۱۱۱۱۰۵۹ ۹۱
۹۳۹۵ ۸۵
۰۴۳۰۲۲۵۴۵۸ ۸۱

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی