نتایج آزمون Move3

نتایج آزمون Move3نام استاد:خانم طاهری

روز و ساعت کلاس:یکشنبه و سه شنبه ۱۵:۱۵-۱۷

کد ملی دانشپذیر نمره
۰۴۳۰۲۹۹۶۵۶ ۱۰۰
۰۱۵۲۷۹۴۱۲۳ ۸۵
۰۲۰۲۰۶۶۴۵۲ ۸۷
۰۲۵۱۵۷۹۲۳۹ ۷۳
۰۱۵۲۶۸۴۰۳۴ ۷۶
۲۲۵۰۱۷۳۵۲۴ ۷۲
۹۶
۰۰۲۶۱۶۲۱۴۸ ۹۶
۰۱۵۲۴۵۲۶۶۴ ۸۷
۰۴۳۰۲۴۱۲۶۷ ۹۵
۰۴۳۰۲۷۳۹۵۹ ۸۱

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی