نتایج آزمون Move5

نتایج آزمون Move5 نام استاد:خانم آرمان

روز و ساعت کلاس:یکشنبه و سه شنبه ۱۵:۱۵-۱۷

کد ملی دانشپذیر نمره
۰۲۵۱۰۸۹۷۲۱ ۹۴
۰۲۰۱۲۲۴۵۷۷ ۹۷
۰۴۳۰۲۴۲۶۴۶ ۸۶
۰۴۳۰۲۱۳۱۷۴ ۹۶
۰۲۰۰۶۸۵۶۵۱ ۹۶
۱۷۴۴۶۷۵۹۶۱ ۹۲
۰۲۰۱۰۲۰۳۰۰ ۹۶
۰۲۵۱۸۶۴۲۱۹ ۹۶
۰۲۰۱۴۰۹۳۰۵ ۷۸
۰۲۰۰۸۰۳۰۰۱ ۸۳

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی