نتایج آزمون Move5(b&g)

نام استاد:ندا جان نثاری

روز و ساعت کلاس:روزهای زوج ۱۱-۱۳

کدملی دانشپذیر نمره
۰۴۳۰۲۹۹۶۵۶ ۹۹
۲۲۵۰۱۷۳۵۲۴ ۸۶
۰۱۵۲۴۵۲۶۶۴ ۹۱
۰۲۵۱۵۷۹۲۳۹ ۸۹
۰۲۰۲۰۶۶۴۵۲ ۸۴
۰۴۳۰۲۴۱۲۶۷ ۹۶
۰۴۳۰۲۷۳۹۵۹ ۹۱
۰۲۰۱۸۹۵۵۱۱ ۹۷
۰۱۵۲۶۸۴۰۳۴ ۹۳

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی