نتایج آزمون PI3

نام استاد: راشین شیرزادیان

روز و ساعت کلاس: یکشنبه و سه شنبه ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰

کدملی دانشپذیر نمره
۰۴۳۰۰۷۱۷۸۷ ۸۰
۰۱۵۰۱۲۰۳۹۷ ۹۵
۰۰۱۲۰۴۹۶۱۱ ۸۹
۰۰۱۷۹۷۵۹۲۱ ۷۶
۰۹۲۵۰۰۷۲۶۹ ۹۶
۰۲۰۰۲۴۶۹۷۶ ۸۰
۴۰۶۱۴۴۳۷۲۰ ۷۷
۳۹۲۰۹۴۱۳۹۱ ۵۷
۰۴۳۰۱۷۱۲۰۱ ۹۲
۰۲۵۰۰۷۲۶۲۹ ۸۵
۰۰۲۴۶۷۳۶۶۸ ۸۲
۰۴۴۱۲۰۷۵۱۰ ۸۵
۰۲۵۰۰۸۱۱۵۶ ۸۹
۹۴

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی