نتایج آزمون Pre-Move1

نام استاد: مریم حسین زاده

روز و ساعت کلاس: روزهای زوج۱۱-۱۳

کد ملی دانشپذیر نمره
۰۲۵۰۹۵۲۲۹۷ ۹۸
۰۲۵۱۰۳۵۹۶۴ ۱۰۰
۰۲۰۱۰۷۹۶۹۰ ۹۸
۰۴۳۰۲۶۴۲۴۰ ۱۰۰
۰۲۵۰۹۰۷۶۰۷ ۹۶
۰۲۰۱۸۹۹۶۶۳ ۱۰۰
۰۲۰۰۹۰۹۲۰۷ ۱۰۰
۰۲۵۱۰۴۱۰۶۹ ۱۰۰
۲۱۷۰۵۸۲۵۲۵ ۱۰۰
۰۴۳۰۲۶۹۱۰۲ ۱۰۰
۰۴۳۰۲۶۱۵۴۳ ۹۸
۰۲۵۰۸۹۹۳۹۶ ۱۰۰
۰۲۰۰۸۲۴۴۹۱ ۱۰۰

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی