نتایج آزمون Start4

نتایج آزمون Start4نام استاد: خانم همتی

روز و ساعت کلاس: سه شنبه ها ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰ و پنجشنبه ها۹-۱۱

کد ملی دانشپذیر نمره
۰۲۵۱۴۹۹۱۰۳ ۹۵
۰۲۵۵۳۳۶۴۶ ۱۰۰
۰۲۵۲۰۱۴۷۸۱ ۹۵
۰۲۰۲۱۹۵۴۲۲ ۹۱
۰۲۰۲۱۰۲۸۶۶ ۹۹

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی