نتایج آزمونMove3

نتایج آزمونMove3 نام استاد:خانم طاهری

روز و ساعت کلاس: دوشنبه ها ۱۷:۱۵-۱۹-چهارشنبه ها ۱۵:۱۵-۱۷

کد ملی دانشپذیر نمره
۰۲۰۱۲۲۰۰۷۵ ۸۵
۰۱۵۱۲۴۰۶۵۵ ۹۰
۰۲۵۰۵۷۱۹۰۰ ۹۸
۲۶۸۰۳۷۵۰۳۳ ۱۰۰
۰۲۵۱۴۲۰۴۳۴ ۸۵
۰۲۰۱۴۵۱۸۵۹ ۸۲
۰۲۰۱۲۲۸۹۳۹ ۸۴

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی