نتایج آزمونPI4

نام استاد: خانم الهام پیوندی

روز و ساعت کلاس: شنبه و چهارشنبه ۱۷:۳۰-۱۹:۳۰

کد ملی دانشپذیر نمره
۰۴۴۰۶۵۳۱۶۹ ۸۶
۰۴۳۹۹۲۸۳۰۳ ۸۱
۲۱۵۰۶۳۸۴۶۰ ۸۴
۰۰۲۵۴۵۴۲۶۹ ۸۷
۰۰۲۰۱۴۸۹۰۹ ۸۹
۰۰۲۵۲۴۵۹۱۰ ۹۵
۰۰۲۱۶۱۳۰۱۱ ۸۷
۰۴۳۰۱۸۲۶۹۴ ۸۶
۰۸۳۰۱۷۹۹۲۵ ۷۹
۰۲۰۰۰۲۴۲۸۴ ۷۹
۰۴۳۰۱۸۴۱۲۳ ۸۴
۰۴۳۰۱۷۹۲۴۳ ۷۹
۰۲۰۰۳۸۴۰۸۲ ۷۱
۰۴۳۰۱۶۲۴۱۳ ۶۹
۰۴۴۱۴۳۲۲۵۵ ۶۴
۷۵

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به مجتمع فنی تهران - نمایندگی رودهن می باشد © 1397

طراح وب سایت : سولماز احمدی